#38 Монтескье “Хуулийн Амин Сүнс” (II хэсэг)

Reader подкастын шинэхэн дугаарт бид Францын алдарт философич, түүхч Монтескьегийн "Хуулийн Амин Сүнс" номын тухай үргэлжлүүлэн ярилцлаа. 

Өмнөх дугаартаа бид Монтескьегийн амьдрал, уран бүтээл, номын гол үзэл санаа, ном төрсөн түүх, ном бичигдсэн түүхэн контекст, орчин үеийн улс төр, нийгмийн амьдралд оруулсан хувь нэмэр зэрэг сэдвүүд дээр анализ хийсэн билээ. Харин энэ удаад буюу "Хуулийн Амин Сүнс" номын подкастын II хэсэгт бид Монтескьегийн цаг агаарын онолын тухай ярилцлаа. Түүний бичсэнээр аливаа хууль нь тухайн орны газарзүйн байрлал, цаг агаар, газрын хөрсний чанар, оршин суугчдын шашин шүтлэг, авъяас чадвар, зан суртахуун болон хандлагад нь хийцэж байх ёстой ажээ. Үүн дээр бид анализ хийсэн бөгөөд өнөөгийн монголчуудын аж байдал, хэв шинжтэй холбон ярилцлаа. 

СЭДЭВ: “Хуулийн Амин Сүнс” номын тухай |  Монтескьегийн цаг агаарын онол

МОДЕРАТОР: Б.Дөлгөөн (Улс төр судлаач, “Хуулийн Амин Сүнс” номын орчуулгын редактор)

ЗОЧИД: 

- П.Мягмардорж (ХИС-ийн олон улсын харилцааны ахлах багш, доктор [Ph.D]) 

- Ж.Санчир (Лондонгийн их сургуулийн судлаач, улс төр судлаач)

- Б.Болорсайхан (Xүний эрх хамгаалагч)

СЭТГЭГДЭЛ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018
/