profile

"Би өөрөөр амьдарч болох байсан ч энэ л амьдралыг сонгосон."

Казүо Ишигүро Ишигүро

Номын тэмдэглэл
Номын тэмдэглэл
Шүүмж
Шүүмж
Подкаст
Подкаст
Ярилцлага
Ярилцлага

Шинээр нэмэгдсэн