Мэдээ Номын хэсгээс

Д.Сайнбаяр: Унших номын нэрс ба уран ...

Энэ удаад гадаадын 10 уран зохиолч, тэдний бүтээлийг (fiction) жагсаав. Дараа дараагийн жагсаалтаа non-fiction (уран зохиолын бус), түүхийн гэх мэтээр ялгаж жагсааж болох юм (заваараа). Бас Монголын түүх, монгол номыг тусад... дэлгэрэнгүй